از اینجا و آنجا


از اینجا و آنجا

کتاب‌ها، جزوه‌ها، نوشته‌ها و گفتگوهائی را که به لحاظ موضوعی، با پژوهش‌های انتشار یافته و در دست انتشار نشر نقطه خوانایی و پیوند دارند، در معرض دیدِ بازدیدکنندگان تارنمای نقطه قرار می‌دهیم.


تاریخ در «عصر نهایت‌ها»

 
گفتگو با اریک هابسبام (۱۹۹٥)
برگرفته از: تارنمای نقد
ادامه…..  

 
 
 


 


گفتگوی وحید بدیعی با
ناصر مهاجر
 
ناصر مهاجر در گفتگو با وحید بدیعی نکته‌هائی از گذشته می‌گوید و از فرآورده‌های تازه‌ی نقطه
ادامه…..

 
 


Comments are closed.