درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم مهرداد وهابی – ناصر مهاجر ۸ دی ۱۳۹۸ / ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹ برگرفته از: تارنمای اخبار روز       در تارنمای اخبار روز   در تلگرام چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع…

ادامه….

پیرامون مفهوم نئولیبرالیسم

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی پیرامون مفهوم نئولیبرالیسم گفتگوی سعید افشار از تلویزیون برابری با مهرداد وهابی ۲۰ آذر ۱۳۹۸ / ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ برگرفته از: تلویزیون برابری       در تارنمای تلویزیون برابری     فایل صوتی     در دفاع از اصل آزادی بیان…

ادامه….

ریشه‌های اعتراض و شورش مردم به گرانی بهای بنزین

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی ریشه‌های اعتراض و شورش مردم به گرانی بهای بنزین گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی ۳۰ آبان ۱۳۹۸ / ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ برگرفته از: رادیو همبستگی       در تلگرام چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع…

ادامه….

نظام هماهنگی ویرانگر

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران ۴۰ سال پس از انقلاب ١٣٥٧ سخنرانی مهرداد وهابی در همایش فرهنگی – سیاسی در کارگاه هانوفر آلمان ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ / ۴ فوریه ۲۰۱۹ برگرفته از: تارنمای عصرنو     در یوتوب   در تلگرام چنانچه…

ادامه….

رشد پوپولیسم در جهان

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی رشد پوپولیسم در جهان گفتگوی وحید بدیعی با ناصر مهاجر برگرفته از: رادیو پویا       در تارنمای رادیو پویا   در تلگرام چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار…

ادامه….

سرمایه‌داری سیاسی در ایران

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی سرمایه‌داری سیاسی در ایران سخنرانی مهرداد وهابی در انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸     در تلگرام چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای…

ادامه….

بیم و امید جنبش جلیقه زردها

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی بیم و امید جنبش جلیقه زردها گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی ۴ اسفند ۱۳۹۷ / ۲۳ فوریه ۲۰۱۹ برگرفته از: رادیو همبستگی     در تلگرام چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که…

ادامه….