نگاهی به گذشته و فرآورده‌های تازه‌ی نقطه

 

 

نگاهی به گذشته و فرآورده‌های تازه‌ی نقطه

گفتگوی وحید بدیعی با ناصر مهاجر

۱۳۹۷ / ۲۰۱۸ برگرفته از: رادیو پویا

 

 

 

در تارنمای رادیو پویا

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.