مهرداد وهابی

مهرداد وهابی

مهرداد وهابی دانشیار دانشگاه پاریس هشتم و عضو وابسته مرکز اقتصاد سوربن (CES) است. علایق او شامل اقتصاد سیاسی، اقتصاد تضاد، اقتصاد نهادی، گذار پسا سوسیالیستی و اقتصاد تطبیقی ​​است. او نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی قدرت ویرانگر» (2004) است و در بسیاری از مجلات همتا از جمله «انتخاب عمومی»، مجله اقتصاد کمبریج، مجله آمریکایی اقتصاد و جامعه شناسی، بولتن تحقیقات اقتصادی، مطالعات تطبیقی ​​آسیای جنوبی، آفریقا و خاورمیانه، مجله کانادایی مطالعات توسعه، بررسی اقتصادی Louvain و Revue d’economie politique.

 

Comments are closed.