در بزرگداشت یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر

انقلاب اکتبر به فردای بشریت تعلق دارد

ناصر مهاجر و مهرداد وهابی

۲۵ مهر ۱۳۹۶ / ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷
برگرفته از: تارنمای اخبار روز


در تارنمای اخبار روز

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.