رشد پوپولیسم در جهان

 

گفتگوی وحید بدیعی با ناصر مهاجر

 
لینک به این گفتگو
 
برگرفته از: رادیو پویا
 

در تلگرام   

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.Comments are closed.