امیرپرویز پویان؛ صحنه معاصر: تاریخ شفاهی تئاتر ایران
در یوتوب Smiley face

امیرپرویز پویان؛ صحنه معاصر: تاریخ شفاهی تئاتر ایران

گفتار: ناصر رحمانی‌نژاد

انجمن تئاتر ایران – گروه تئاتر اگزیت – فروردین ۱۴۰۰

برگرفته از: تارنمای اخبار روز

۱۲ فروردین ۱۴۰۰ / ۱ آوریل ۲۰۲۱

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.