امیرپرویز پویان؛ صحنه معاصر: تاریخ شفاهی تئاتر ایران

 

 

امیرپرویز پویان؛ صحنه معاصر: تاریخ شفاهی تئاتر ایران

گفتار: ناصر رحمانی‌نژاد

انجمن تئاتر ایران – گروه تئاتر اگزیت – فروردین ۱۴۰۰

۱۲ فروردین ۱۴۰۰ / ۱ آوریل ۲۰۲۱ برگرفته از: تارنمای اخبار روز

 

 


 

در یوتوب Smiley face

 

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.