نشر نقطه

در سال ١٣٧٤/١٩٩٥ چند تن از گردانندگان فصل‌نامه‌ی نقطه به پایه‌ریزی نشر نقطه برآمدند تا در حد توان، کتاب‌هایی را که در جمهوری اسلامی امکان چاپ نداشتند (و ندارند)، به انتشار رسانند.
کتاب‌هایی که تا کنون از سوی نشر نقطه به انتشار رسیده‌اند و موضوع‌های متنوعی را در بر می‌گیرند، عبارتند از:

● پژوهش‌ها و جنبش حق‌خواهی زنان
بازبینی تجربه‌ی اتحاد ملی زنان (١٣٦٠-١٣٥٧)، گردآورنده و ویراستار مهناز متین، ١٣٧٨؛ لرزه‌ها، فریده زبرجد، ١٣٨٦؛ زنان در سایه، تدوین: فریبا ایرج، ١٣٨٨؛ مجله‌ی پیک سعادت نسوان (١٣٠٧-١٣٠٦)، به کوشش بنفشه مسعودی و ناصر مهاجر، ١٣٩٠؛ آشنای ناآشنا، گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر؛ خیزش زنان ایران در اسفند ١٣٥٧، دفتر اول: تولدی دیگر و دفتر دوم: همبستگی جهانی، مهناز متین، ناصر مهاجر، ١٣٩٢

● نظام زندان در جمهوری اسلامی (تاریخ‌ زندان، نقد و بررسی سياستِ خشونت و بى‌رحمى، یادمانده‌ها):
و هنوز قصه بر یاد است، حسن درویش، ١٣٧٦؛ کتاب زندان، جلد اول، ویراستار ناصر مهاجر، ١٣٧٧؛ کتاب زندان، جلد دوم، ویراستار ناصر مهاجر، ١٣٨٠.

● تاريخ اجتماعی و جنبش‌های سیاسی:
گریز ناگزیر، سی روایت گریز از جمهوری اسلامی، به کوشش میهن روستا، مهناز متین، سیروس جاویدی، ناصر مهاجر، در دو جلد، ١٣٨٧. نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستی، حامد شهیدیان، ویراستار ناصر مهاجر، ١٣٨٧.

● تبعید (یادمانده‌ها و تأملات):
از تهران تا استالین‌آباد، محمد تربتی، ویراستار ناصر مهاجر، ١٣٧٩؛ از کجا تا ناکجا (خاطرات تبعید)، کیان کاتوزیان (حاج‌ سیدجوادی)، ١٣٨٨.

● ادبیات داستانی و شعر:
در تبعید، ٢٣ داستان کوتاه ایرانی، به کوشش ناصر مهاجر، ١٣٧٤؛ جان باختگان به بوی فردایی نو، سعید یوسف (با طرح‌هایی از اردشیر محصص)، ١٣٨٢؛ گدار، حسین دولت‌آبادی، جلد اول، ١٣٨٢.

● رویدادها و بررسی‌های سیاسی:
جنایت و مکافات (درباره‌ی کشتار مجید شریف، پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده)، ناصر مهاجر، ١٣٧٨؛ از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها، مهرداد باباعلی، ناصر مهاجر، ١٣٨٣.

Showing 1–16 of 21 results

 • راهی دیگر

  $40.00$80.00 Select options
 • به زبان قانون

  $18.00$36.00 Select options
 • روز سیاه کارگر (رمان)

  $10.00$36.00 Select options
 • نقشی از دوست

  نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستی

  $10.00$20.00 Select options
 • کتاب زندان 2

  کتاب زندان، جلد دوم

  $12.00$24.00 Select options
 • در تبعید، ۲۳ داستان کوتاه ایرانی

  در تبعید، ۲۳ داستان کوتاه ایرانی

  $5.00$10.00 Select options
 • از تهران تا استالين آباد

  از تهران تا استالین آباد

  $8.00$16.00 Select options
 • گریز ناگزیر

  گریز ناگزیر

  $15.00$60.00 Select options
 • کتاب زندان 1

  کتاب زندان، جلد اول

  $12.00$24.00 Select options
 • از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها

  $6.00$12.00 Select options
 • زنان در سایه

  زنان در سایه

  $8.00$16.00 Select options
 • از کجا تا ناکجا

  از کجا تا ناکجا

  $10.00$20.00 Select options
 • جانباختگان به بوی فردایی نو

  جان باختگان به بوی فردایی نو

  $4.00$8.00 Select options
 • جنايات و مکافات

  جنایت و مکافات

  $10.00$20.00 Select options
 • و هنوز قصه بر یاد است

  $8.00$16.00 Select options
 • پيک سعادت نسوان

  پیکِ سعادتِ نسوان

  $14.00$28.00 Select options