کتاب نقطه

کتاب نقطه که دو شماره از آن بین سال‌های ١٣٧٤/١٩٩٥ و ١٣٧٦/١٩٩٧ به ویراستاری ناصر مهاجر به چاپ رسید، از جمله انتشارات نقطه بود.
کتاب نقطه زمينه‌ى انتشار نوشته‌هائى را فراهم می‌‌آورد که در صفحه‌هاى محدود یک فصل‌نامه نمی‌گنجید. در سرسخن شماره‌ی اول کتاب نقطه می‌خوانیم:
««کتاب نقطه» می‌خواهد به مقولات نظری، تاریخ و ادبیات بپردازد: پرسش‌های بنیادینی که جامعه‌ی روشنفکری ما با آن روبروست
– دین و دولت، بافت اقتصادی- اجتماعی، مسئله‌ی ملی و ملیت‌ها، فرهنگ و روانشناسی اجتماعی، مدرنیته، سوسیالیسم، و…
– پیشینه‌ی گروه‌های سیاسی و جریان‌های روشنفکری ایران…
– شعر، داستان، نمایشنامه و نقد ادبی.
«کتاب نقطه» جای نوشته‌هایی است که به دلایل گوناگون در نشریه‌ی «نقطه» نمی‌گنجند. پاره‌ای به این دلیل که بسیار بلندند؛ پاره‌ای به این دلیل که فنی‌اند و کارشناسانه. «کتاب نقطه» گاهنامه‌ایست که بر آنست به تناوب موضوع ویژه‌ای را برگزیند و بیشتر نوشته‌های خود را به آن اختصاص دهد».

Showing all 2 results