پیکر خونین پدر و برادرم را نمی‌توانم فراموش کنم

اروند پور حاجی‌زاده، پسر حمید پور حاجی‌زاده

 

لینک به نوشته   

لینک به نوشته   

 
برگرفته از “بی بی سی فارسی  

 

در تلگرام   

Category: