ویژه‌ی قتل‌های سیاسی در ایران سال 1377

 

 

پیکر خونین پدر و برادرم را فراموش نمی‌کنم

اروند پور حاجی‌زاده

 

 

باید به پسرم می‌گفتم پدرت را کشته‌اند

مهشید شریف

 

 

بازخوانی دو گزارش

پرستو فروهر

 
 
 

 

آخرین پاییز محمد مختاری

سهراب مختاری

 

 

روزی که پوینده به خانه بازنگشت

سیما صاحبی

 

 

آذر و خنجر
قتل‌های سیاسی در مشهد

فتان جوکار

 
 

 

جنایت و مکافات

ناصر مهاجر