تازه‌ها

به برگه‌ی ۲

 

ذهنیت دیروز و امروز در جنبش زنان و
دختران خیابان انقلاب
گفتگوی رادیو همبستگی با مهناز متین
لینک به این گفتگو

برگرفته از: “تارنمای عصرنو” (نوشتاری)  
 
 
……………………………….
 

بی‌تکاپو هم نتوان زیست

 
خسرو صادقی بروجردی  
 
برگرفته از: اخبار روز
 
 

……………………………….
 


 

به مناسبت انتشار «راهی دیگر»

 
گفتگوی کبری قاسمی با تورج اتابکی و ناصر مهاجر  

برگرفته از: رادیو زمانه
 
……………………………….

زنان نیمه برابر
جمیله داودی در گفتگو با مهناز متین
پژوهشگر و فعال حوزه زنان

 
لینک به این گفتگو  

برگرفته از: تارنمای رادیو پویا
 
……………………………….

 

به مناسبت انتشار «راهی دیگر»
جمهوری اسلامی تلاش می‌کند
روایت دوباره نویسی‌شده‌ای از تاریخ کشور ارائه کند

 
گفتگوی احسان منوچهری با ناصر مهاجر  

برگرفته از: ار اف ای فارسی (چهره‌ها و گفتگوها)
 
……………………………….
 

 

روز سیاه کارگر (رمان)

 
بازبینی و بررسی – رضا اغنمی  
 
برگرفته از: آوای تبعید
 
 

……………………………….


 

ویژه‌نامه‌ی خیزش مردمی دی‌ماه ۱۳۹۶

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….
 


 

ویژه‌ی صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷

 
 
 
 
 
 
……………………………….
 
 


 

ویژه‌نامه‌ی جمهوری اسلامی و کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت خورشیدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….
 

به مناسبت انتشار «راهی دیگر»

 
 
گفتگوی رادیو فردا با تورج اتابکی و ناصر مهاجر درباره‌ی «راهی دیگر»

برگرفته از: تارنمای رادیو فردا
 
 
 
 
 
 

به برگه‌ی ۲

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comments are closed