تازه‌ها

 

گفتگوی رادیو فردا با تورج اتابکی و ناصر مهاجر درباره‌ی «راهی دیگر»

 
 
 
 
 
 
 
 
 


ویژه‌ی صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷

 
 
 
 
 
 
 
 
 


ویژه‌نامه‌ی جمهوری اسلامی و کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت خورشیدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


گفتگوی وحید بدیعی با ناصر مهاجر

 

ناصر مهاجر در گفتگو با وحید بدیعی نکته‌هائی از گذشته می‌گوید و از فرآورده‌های تازه‌ی نقطه

 
 
 
 
 
 


راهی دیگر: روایت‌هایی در بود و باشِ چریک‌های فدایی خلق ایران
تورج اتابکی ـ ناصر مهاجر
نیاز به پژوهشی جامع، همه سویه و سنجش‌گرایانه درباره‌ی سازمان چریک‌های فدایی خلق از سال‌ها پیش احساس می‌شد. تورج اتابکی و ناصر مهاجر دو تاریخ‌نگار نام آشنای ما در حد توان خود کوشیده‌اند که به این نیاز پاسخ دهند. در چند و چون این کوشش در پیش‌گفتار راهی دیگر آورده‌اند:
از شماری از چریک‌های پیشین خواستیم تا روایت خود را از زندگی روزمره‌ی رهروان مبارزه‌ی مسلحانه‌ی دهه‌ی ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ ایران به رشته‌ی نگارش کشند. در کنار اینان، پژوهشگرانی را که یا شاهد عینی بودند و یا با بازخوانی اسناد، روایتی نزدیک به شاهد عینی داشتند، فراخواندیم تا به جرگه‌ی نویسندگان بپیوندند و زمانه و پی‌آیند‌های این کنشگری را به دست دهند و روایت چریک‌های چپگرای ایرانی را در متن تاریخ بنشانند… فاصله‌ی به نسبت کم تاریخ آن جنبش با امروز ما، و این نکته‌ی مهم که بخش بزرگی از بازماندگان و رهروان چریک‌های فدایی خلق هنوز در میان مایند و می‌توانند روایت خود را به دست دهند، از جمله دیگر عواملی بود که این پژوهش را در دستور کار قرار می‌داد.

 


به زبان قانون
بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی در دادگاه نظامی
ناصر مهاجر – مهرداد باباعلی
به زبان قانون، شرح دستگیری و محاکمه‌ی بیژن جزنی، حسن ضیاء ظریفی و دوازده تن دیگر از اعضای گروه انقلابی نوبنیادی‌ست که یکی از دو پایه‌ی سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران شد. این محاکمه‌ی استثنایی که از ۹ دی تا ۸ اسفند ۱۳۴۷ در تهران جریان داشت، یکی از مهم‌ترین محاکمه‌های سیاسی دهه ۴۰ خورشیدی‌ست.

Comments are closed