تازه‌ها


تازه‌ها


 


  • جنبش دادخواهی در ۳۳مین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ (۱ آبان ۱۴۰۰ / ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱)
  • داد و دادخواهی در ۲۸مین گردهمائی در باره کشتار زندانیان سیاسی (۳ مهر ۱۴۰۰ / ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱)
  • در سی و سومین سال‌گشت تابستان ۶۷ (۲۰ شهریور ۱۴۰۰ / ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱)


  • تیله در اردوی دادخواهان (۱۳ مهر ۱۴۰۰ / ۵ اکتبر ۲۰۲۱)
  • غایت دادخواهی؛ روشن‌شدنِ حقیقت و ثبت در حافظه‌ی جمعی (۷ مهر ۱۴۰۰ – ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱)
  • خودکامگان: «نمی‌گذاریم مردگان علیه ما بپاخیزند.» (۳۱ شهریور ۱۴۰۰ – ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱)


Comments are closed.