تازه‌ها

تازه‌ها


 


بررسی رویداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲،
چرایی و پیامدهای آن

فرزین ایران‌فر در گفتگو با ناصر مهاجر – مسعود نقره‌کار
تاریخ پخش برنامه: ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ / ۸ ژوئن ۲۰۱۳


مراسم بزرگداشت باقر مؤمنی
به مناسبت نود و پنجمين سالروز تولد او

در کنفرانس‌های مجازی گفتارهای برکلی


بازنگری بحث‌های نظری جنبش زنان
در کنفرانس‌های بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

مهناز متین


کدام مؤمنی؟
به مناسبت تولد ۹۵ سالگی باقر مؤمنی

سرور علی محمدی


دادگاه حمید نوری و دادخواهی: تجربه‌ها و زمینه‌ها

حمید نوذری


غم این خفته‌ی چند…


ناصر رحیم‌خانی


گزارش یک جنایت


ناصر مهاجر


امیرپرویز پویان؛
صحنه معاصر: تاریخ شفاهی تئاتر ایران

گفتار: ناصر رحمانی‌نژاد


کنفرانس حزب توده ایران در هشتاد سالگی
حزب توده‌ی ایران به عنوان یک جنبش اجتماعی (۱۳۳۲-۱۳۲۰)

۲۹ مارس ۲۰۲۱ - ۱ آوریل ۲۰۲۱


Comments are closed.