تازه‌ها


تازه‌ها

آنکه گفت آری، آنکه گفت نه!
منصوره شجاعی

به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»

دفاعِ بلند آوازه
ناصر رحیم‌خانی
چهار دهه دادخواهی؛ کشتار‌‌های دهه ۶۰ فراموش نمی‌شوند
گفتگوی جواد عباسی توللی با شکوفه سخی

به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»

کشتار تابستان ۶٧ در ایران، از جنایت‌های بزرگ ربع آخر قرن بیستم در جهان
گفتگوی احسان منوچهری با ناصر مهاجر

به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»

کشتار بزرگ ۱۳۶۷، دانسته‌ها و ندانسته‌ها
با ناصر مهاجر در نشست کانون کتاب تورنتو در زوم

به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»

«صداهای یک کشتار»؛ پژواک صدای قربانیان اعدام‌های سال ۶۷
جمشید فاروقی

درباره‌ی کتاب Voices of a Massacre گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر


Comments are closed.