تازه‌ها
تازه‌ها

 
 
 

خوانشی جدید از تاریخ اقتصاد مدرن در ایران
از منظر آمیزش حاکمیت و مالکیت

سخنرانی مهرداد وهابی

 
 

و گورستانی چندان بی‌مرز شیار کردند
مهناز متین و ناصر مهاجر

۲۹ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۹ مارس ۲۰۲۱

 

کشتار بزرگ ۱۳۶۷، زمینه‌ها و پیامدها
سخنرانی ناصر مهاجر
در گفتارهای برکلی
درباره‌ی انتشار کتاب Voices of a Massacre
«صداهای یک کشتار»

 

معرفی کتاب راهی دیگر
سخنرانی دکتر تورج اتابکی و
دکتر سیاوش رنجبر دائمی

در کتابخانه مطالعات ایرانی لندن ۲ مارچ ۲۰۱۹

 

تحول مفهوم تئوری انقلاب
سخنرانی دکتر مهرداد وهابی
به مناسبت ۴۲مین سالگرد انقلاب بهمن

در کتابخانه مطالعات ایرانی لندن ۲ مارچ ۲۰۱۹

 

گفتگوی هما سرشار با ناصر مهاجر
در برنامه‌ی رادیویی صبحانه با هما سرشار
درباره‌ی انتشار کتاب Voices of a Massacre
«صداهای یک کشتار»

 

پیدایش چریک‌های فدایی خلق


ناصر مهاجر و سیاوش رنجبر دائمی
به مناسبت ۴۲مین سالگرد انقلاب بهمن

 

خوزستان را با نفتِ مسجدسلیمان
و پالایشگاهِ آبادان می‌شناسیم، اما…


ناصر رحیم‌خانی


Comments are closed.