تازه‌ها


تازه‌ها


 
  • داد و دادخواهی در ۲٩همین گردهمائی در باره کشتار زندانیان سیاسی در ۲۵ سپتامبر ۲٠۲١ (۷ شهریور ۱۴۰۰ – ۲۹ اوت ۲۰۲۱)
  • سلسله مصاحبه‌های «دیده‌بان ایران» در رابطه با دادگاه حمید نوری، با صاحب‌نظران… (۶ شهریور ۱۴۰۰ – ۲۸ اوت ۲۰۲۱)
  • با عباسی در زندان گوهردشت (مرداد ۱۴۰۰ – اوت ۲۰۲۱)


Comments are closed.