تازه‌ها

 

برگرفته از تارنمای اخبار روز


هادی جفرودی (۱۳۹۸-۱۳۱۸)

 
ناصر مهاجر
 
برگرفته از: تارنمای عصرنو
 


درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم

 
گفتگوی اخبار روز با مهرداد وهابی و ناصر مهاجر
 
 
 


رونمایی کتاب باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان در هلسینکی

 
فتان جوکار
ناصر رحیم‌خانی
 
 


سرایش رقص پروانه‌ها در تابش نور شمع،
در معرفی کتاب “باقر مومنی، رهروی در راه بی‌پایان”
    

 
جمشید فاروقی
برگرفته از: تارنمای خبرنامه گویا

 
 


پیرامون مفهوم نئولیبرالیسم

 
گفتگوی سعید افشار از تلویزیون برابری با مهرداد وهابی
 
 
 


به مناسبت انتشار “باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان”
نگاهی به کتاب «باقر مومنی، رهروی در راه بی‌پایان»    
 
محمدحسین صدیق یزدچی
برگرفته از: تارنمای ایران امروز

 
 


ریشه‌های اعتراض و شورش مردم به گرانی بهای بنزین

 
گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی
 
 

 


 
باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان

 
در دو دفتر
 
گردآورنده و ویراستار: ناصر مهاجر
 Comments are closed