گفتگوی عنایت فانی با ناصر مهاجر

 

 

گفتگوی عنایت فانی با ناصر مهاجر

در برنامه‌ی «به عبارتی دیگر»

درباره‌ی کتاب Voices of a Massacre

۲۸ مرداد ۱۳۹۹/ ۱۸ اوت ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای بی‌بی‌سی فارسی

 

 

 

برای دریافت کتاب 
 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.