گفتگوی عنایت فانی با ناصر مهاجربرای دریافت کتاب  

گفتگوی عنایت فانی با ناصر مهاجر   

در برنامه‌ی «به عبارتی دیگر»


درباره‌ی کتاب Voices of a Massacre


گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر

۲۸ مرداد ۱۳۹۹/ ۱۸ اوت ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای بی‌بی‌سی فارسی

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.