صداهایی از یک کشتاردر تارنمای رادیو پیام (کانادا)

برای دریافت کتاب  

صداهایی از یک کشتار بزرگ

گفتگوی رادیو پویا (کانادا) با ناصر مهاجر


درباره‌ی کتاب Voices of a Massacre گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر

۱۶ شهریور ۱۳۹۹/ ۶ سپتامبر ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای رادیو پیام (کانادا)

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.