نقطه و شما
نقطه و شما
بسیاری از آنچه نشر نقطه به چاپ رسانده، در پیوند با رویدادهای تاریخی چند ده‌ی گذشته‌ی ایران است. از آنجا که بازآفرینی و بازنگری رویدادهای تاریخی با اسناد و داده‌های تازه و نیز روایتِ راویان سخن ناگفته تکمیل و تدقیق می‌شود، فضای «نقطه و شما» را برای نویافته‌ها به وجود آورده‌ایم.
امیدمان این است که کنشگران و شاهدان رویدادهای تاریخی که به آنها پرداخته‌ایم، دانسته‌ها و دست یافته‌های خود را – از اعلامیه، روزنامه و گزارش گرفته تا روایت های منتشر نشده – با ما سهیم شوند و به این ترتیب، به شناختِ ژرف‌تر و همه سویه‌تر رویدادها و چهره‌های تاریخی یاری رسانند.
چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با کتاب‌های نشر نقطه در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، فرم مقابل را پر کنید و برای‌مان بفرستید.
«نقطه و شما»، مکانی نیز هست برای کاربران این تارنما تا حرف‌ها و برداشت‌های‌شان را درباره‌ی کتاب‌های نشر نقطه، با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارند. برای این کار هم می‌توانید از این فرم استفاده کنید.
[si-contact-form form=’2′]


Comments are closed.