Homepage – Persian

به تازگی منتشر شده

بازنگری بحث‌های نظری جنبش زنان
در کنفرانس‌های بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

مهناز متین
 
بهار ۱۴۰۰ خورشیدی
نسخه‌ی دیجیتالی ۶۸ صفحه

 
 

دریافت این کتاب

Recently Published

VOICES OF A MASSACRE
Untold Stories of Life And Death in Iran

Nasser Mohajer, Author
Foreword by Angela Davis

Eyewitness accounts reveal how the Iranian state secretly executed thousands of political prisoners in the summer of 1988

 

!Order this book

 

به تارنمای نشر نقطه خوش آمديد

نقطه محل تلاقی دو یا چند خط است. پس، از گرایش‌ها و خط‌های گوناگون جنبش آزادی‌جو و ترقی‌خواه استقبال می‌کند و وجود این گرایش‌ها و خط‌ها را علت وجودی خود می‌داند. ما به پذیرش افق‌های فکری گوناگون باور داریم و آن را شرط حقیقت‌جویی می‌دانیم. ”جستن و یافتن و به اختیار برگزیدن“ راه و رسم ”نقطه“ خواهد بود. ما خود را در حد همان نقطه، در اردوی چپ می‌بینیم. چپ هواخواه آزادی، برابری و رهایی انسان از هرگونه ستم جنسی، نژادی، قومی، مذهبی، ملی و طبقاتی؛ چپی که در برابر زورگویی و ستم و استبداد ایستاده است و در حد توان خود از ارزش‌های انسانی پشتیبانی می‌کند؛ چپی که هیچ‌گاه سر آشتی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت.تازه‌ها


  • جنبش دادخواهی در ۳۳مین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ (۱ آبان ۱۴۰۰ / ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱)
  • داد و دادخواهی در ۲۸مین گردهمائی در باره کشتار زندانیان سیاسی (۳ مهر ۱۴۰۰ / ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱)
  • در سی و سومین سال‌گشت تابستان ۶۷ (۲۰ شهریور ۱۴۰۰ / ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱)


  • تیله در اردوی دادخواهان (۱۳ مهر ۱۴۰۰ / ۵ اکتبر ۲۰۲۱)
  • غایت دادخواهی؛ روشن‌شدنِ حقیقت و ثبت در حافظه‌ی جمعی (۷ مهر ۱۴۰۰ – ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱)
  • خودکامگان: «نمی‌گذاریم مردگان علیه ما بپاخیزند.» (۳۱ شهریور ۱۴۰۰ – ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱)


انتشارات نشر نقطه
Comments are closed.