جنایت و مکافات

$10$20

درباره‌ی کشتار مجید شریف، پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده

ناصر مهاجر
چاپ اول: بهار 1999/۱۳۷۸ ، ۷۴ صفحه

توضیح ناشر

این جزوه در برگیرنده‌ی دو نوشته است و یک گفتگو. گفتگو و یکی از نوشته‌ها، زمینه و چند و چون کشته شدن پروانه‌ی اسکندری و داریوش فروهر، مجید شریف، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را در جزییات و بر پایه‌ی داده‌های دقیق، بررسی می‌کند.
نوشته‌ی دیگر، کند و کاوی‌ست در چگونگی به قدرت رسیدن حجت‌الاسلام خاتمی که قتل‌های زنجیره‌ای به  دوران ریاست جمهوری وی روی داد. در این کند و کاو، سمت‌گیری‌های کلی و سیاست‌های کلان دولت اصلاحات تجزیه و تحلیل شده است.

About the Book

Crime & Punishment
On the Assassination of Dissidents in Iran
Nasser Mohajer
First edition: Spring 1999, 74 pages
In Persian

You may also like…