کتاب نقطه شماره ی ۱

$0

کتاب نقطه شماره ی ۱

ویراستار: ناصر مهاجر
پائیز 1995/۱۳۷۴
۲۹۶ صفحه

Out of stock

توضیح ناشر

کتاب نقطه که دو شماره از آن بین سال‌های ١٣٧٤/١٩٩٥ و ١٣٧٦/١٩٩٧ به ویراستاری ناصر مهاجر به چاپ رسید، از جمله انتشارات نقطه بود.
کتاب نقطه زمينه‌ى انتشار نوشته‌هائى را فراهم می‌‌آورد که در صفحه‌هاى محدود یک فصل‌نامه نمی‌گنجید. در سرسخن شماره‌ی اول کتاب نقطه می‌خوانیم:
««کتاب نقطه» می‌خواهد به مقولات نظری، تاریخ و ادبیات بپردازد: پرسش‌های بنیادینی که جامعه‌ی روشنفکری ما با آن روبروست
– دین و دولت، بافت اقتصادی- اجتماعی، مسئله‌ی ملی و ملیت‌ها، فرهنگ و روانشناسی اجتماعی، مدرنیته، سوسیالیسم، و…
– پیشینه‌ی گروه‌های سیاسی و جریان‌های روشنفکری ایران…
– شعر، داستان، نمایشنامه و نقد ادبی.
«کتاب نقطه» جای نوشته‌هایی است که به دلایل گوناگون در نشریه‌ی «نقطه» نمی‌گنجند. پاره‌ای به این دلیل که بسیار بلندند؛ پاره‌ای به این دلیل که فنی‌اند و کارشناسانه. «کتاب نقطه» گاهنامه‌ایست که بر آنست به تناوب موضوع ویژه‌ای را برگزیند و بیشتر نوشته‌های خود را به آن اختصاص دهد».

About the Book

Noghteh Review (No. 1)
Intellectuals and the revolution • The dictators and the clowns • The enlightening • What is Enlightenment • The dust of life • The notion of time and some deductions • Yugoslavia and the new nationalism • Organizational violation • The ruined nest • Chaghlayan Hotel • The burned • The tasks of novelist • Miguel Marmol • The little world of Martine Issacson • Alas • What is my ending • The nights and the dogs • Thirteen years after your execution • So Zahhak is the King of Universe.

نسخه دیجیتال رایگان

برای دریافت کتاب، کلیک کنید