مامی، اسبت را چه کار کردی؟

$0

مامی، اسبت را چه کار کردی؟
حکايت تبعيد
نويسنده: بتول آراسته
چاپ اول – 2022 – انتشارات نقطه – آمريکا

Out of stock

توضیح ناشر

کتاب، پاره‌هایی پراکنده‌، اما درهم تنیده‌ی زندگی یک زن شهری ایرانی‌‌ست که در نوجوانی با اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و دادگسترانه آشنا می‌شود و در جوانی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را می‌زید و در آن شرکت می‌جوید. سپس به یکی از سازمان‌های انقلابی چپگرا می‌پیوندد و به مبارزه‌ی انقلابی روی می‌آورد. با استبداد فراگیر پس از سی خرداد ۱۳۶۰، همچون هزاران مخالف جمهوری اسلامی، به زندگی مخفی روی می‌آورد و با ازهم‌گسیختگی سازمان سیاسی‌اش در تاخت‌و‌تاز مرگبار حکومت، تن به جلای وطن می‌دهد؛ همراه با همسر و دختر بزرگش که بیش از سه سال ندارد. قاچاق‌برها، خانواده‌ی سه نفره را از مرز کردستان و کوه و کمر آن سامان می‌گذرانند و به خاک ترکیه می‌رسانند. پس از اقامت کوتاهی در ترکیه، با گذر از مرز چندین کشور اروپایی، به فرانسه می‌رسند و درخواست پناهندگی سیاسی می‌کنند و این زمینه‌ساز باز به‌دست‌آوردن دوباره‌ی دختر کوچکتر است. نویسنده به چند ‌و چون کنشگری سیاسی خود، همسر و سازمانی که همبسته‌ی‌آن بود نمی‌پردازد. اما زندگی در تبعید و دردهای تبعید را، به ویژه در از دست دادن پدر و مادر و دوست، به روشنی برمی‌نماید.

About the Book

Mommy, Where is Your Horse?
(The Crucible of Exile)
BATOUL ARASTEH

The book interweaves scattered fragments of the life of an urban Iranian woman who, in her youth, is exposed to social justice and democratic ideals, and as a young woman participates in the mass uprisings that culminated in the 1979 Iranian revolution.

نسخه دیجیتال رایگان

برای دریافت کتاب، کلیک کنید