پشتیبانی مالی

نشر نقطه نهادی مستقل و غیرانتفاعی‌ست که ماندگاری‌اش تنها با کمک‌های مالی و معنوی شما ممکن می‌شود.
پاره‌ی بزرگی از فراورده‌های نشر نقطه، از فصل‌نامه و کتاب و مقاله، در اختیار کاربران این تارنما قرار گرفته تا بتوانند به رایگان آن را دانلود کنند و از آن بهره‌مند شوند. بدون کمک‌های‌ مالی شما اما، ادامه‌ی کار نشر نقطه اگر نگوئیم ناممکن، باید بگوئیم بسی دشوار است.
نقطه تنها با اتکاء به کمک‌های دوستان و دوستدارانش توانسته سر پا بماند، بر دشواری‌های کوچک و بزرگِ نشر در خارج کشور چیره شود و به کار خود بیش از بیست سال تداوم بخشد تا کتاب‌هایی را به چاپ رساند که در جمهوری اسلامی «ممنوعه» شمرده می‌شوند.
با خرید فرآورده‌های نقطه به ما یاری رسانید!

کمک‌های مالی خود را از ما دریغ نکنید!

توجه! کمک‌های مالی به نقطه در ایالات متحده‌ی آمریکا، مشمول معافیت مالیاتی‌ست. در صورت تمایل به استفاده از این معافیت، ما را با خبر کنید تا گواهی لازم را برای‌تان بفرستیم.

راه های ارسال کمک مالی

Credit Cards . PayPal
کارت اعتباری . پی پال

CLICK

VENMO
ون مو

CLICK

CHECK
چک

SEND CHECK TO

Noghteh
P.O. Box 8181
Berkeley, CA
94707-8181 USA

BANK
بانک

DIRECT DEPOSIT TO

Noghteh Resources on Iran
(Account #: 1545374454)
SWIFT BIC ($): WFBIUS6S
SWIFT (€): WFBIUS6W
Wire Routing Transit Number
(RTN/ABA): 121000248
Wells Fargo Bank, N.A.
420 Montgomery Street
San Francisco, CA 94104 USA

EMAIL
ایمیل

CONTACT US

noghteh@noghteh.org

Comments are closed.