پشتیبانی مالی

نشر نقطه نهادی مستقل و غیرانتفاعی‌ست که ماندگاری‌اش تنها با کمک‌های مالی و معنوی شما ممکن می‌شود.
بخش مهمی از انتشارات نقطه، از فصل‌نامه و کتاب، در اختیار کاربران این تارنما قرار گرفته تا بتوانند آنها را به رایگان دانلود کنند. بدون کمک‌های‌ مالی شما اما، ادامه‌ی کار نشر نقطه امکان‌پذیر نیست.
نقطه تنها با اتکاء به کمک‌های دوستان و دوستدارانش توانسته سر پا بماند، بر دشواری‌های کوچک و بزرگِ نشر در خارج کشور چیره شود و به کار خود بیش از بیست سال تداوم بخشد تا کتاب‌هایی را به چاپ رساند که در جمهوری اسلامی «ممنوعه» شمرده می‌شوند.
با خرید مجله و کتاب، به ما یاری رسانید!
کمک‌های مالی خود را از ما دریغ نکنید!
توجه! کمک‌های مالی به نقطه در ایالات متحده‌ی آمریکا، مشمول معافیت مالیاتی‌ست. در صورت تمایل به استفاده از این معافیت، ما را با خبر کنید تا گواهی لازم را برای‌تان بفرستیم.

Comments are closed