با نقطه همراه شویم!

نشر نقطه به همراهی شما نیازمند است؛ به پر بارتر شدن و گسترش آن یاری رسانید!
دوستان و بستگان خود را با نشر نقطه آشنا سازید و آنها را به بازدید از تارنمای نشر نقطه  و نقطه در «تلگرام» تشویق کنید. نشانی ای‌میل‌ خود و کسانی را در میان اطرافیان‌تان که مایلند در جریان به‌روز شدن تارنمای نشر نقطه قرار گیرند، با استفاده از برگه‌ی «تماس با ما» در اختیار ما بگذارید.

با خرید کتاب‌های نشر نقطه، به دوام این نهاد فرهنگی یاری رسانید.
فرآورده‌های نشر نقطه را به دوستان خود هدید دهید.

برای بهتر شدن کار نشر نقطه، نقد و پیشنهادهای خود را با پر کردن برگه‌ی «تماس با ما» برای‌مان بنویسید.
با نشر نقطه همکاری کنید: بسیاری از آنچه نشر نقطه به چاپ رسانده، در پیوند با رویدادهای تاریخی چند دهه‌ی گذشته‌ی ایران است.

از آنجا که بازآفرینی و بازنگری رویدادهای تاریخی با اسناد، داده‌ها و روایت‌های تازه تکمیل و تدقیق می‌شود، از کنشگران و شاهدان رویدادهای تاریخی که می‌شناسید بخواهید تا دانسته‌های ناگفته و سندهای نو‌یافته‌های خود را با پر کردن برگه‌ی «نقطه و شما»، برای چاپ یا درج در این تارنما در اختیار ما بگذارند.

در حد توان، با استفاده ازبرگه‌ی «پشتیبانی مالی» به حمایت از نشر نقطه برآیید!

چنانچه مایلید در جریان کتاب‌های تازه نشر نقطه یا به روز شدن صفحات این تارنما قرار گیرید، خواهش می‌کنیم برگه‌ی «تماس با شما» را پر کنید.

Comments are closed.