با نقطه همراه شویم!
نشر نقطه به همراهی شما نیازمند است؛ به پر بارتر شدن و گسترش آن یاری رسانید!

  • دوستان و بستگان خود را با نشر نقطه آشنا سازید و آنها را به بازدید از تارنمای نشر نقطه  و نقطه در «تلگرام» تشویق کنید. نشانی ای‌میل‌ خود و کسانی را در میان اطرافیان‌تان که مایلند در جریان به‌روز شدن تارنمای نشر نقطه قرار گیرند، با استفاده از برگه‌ی «تماس با ما» در اختیار ما بگذارید.
  • با خرید کتاب‌های نشر نقطه، به دوام این نهاد فرهنگی یاری رسانید.
  • فرآورده‌های نشر نقطه را به دوستان خود هدید دهید.
  • برای بهتر شدن کار نشر نقطه، نقد و پیشنهادهای خود را با پر کردن برگه‌ی «تماس با ما» برای‌مان بنویسید.
  • با نشر نقطه همکاری کنید: بسیاری از آنچه نشر نقطه به چاپ رسانده، در پیوند با رویدادهای تاریخی چند دهه‌ی گذشته‌ی ایران است. از آنجا که بازآفرینی و بازنگری رویدادهای تاریخی با اسناد، داده‌ها و روایت‌های تازه تکمیل و تدقیق می‌شود، از کنشگران و شاهدان رویدادهای تاریخی که می‌شناسید بخواهید تا دانسته‌های ناگفته و سندهای نو‌یافته‌های خود را با پر کردن برگه‌ی «نقطه و شما»، برای چاپ یا درج در این تارنما در اختیار ما بگذارند.
  • در حد توان، با استفاده از برگه‌ی «پشتیبانی مالی» به حمایت از نشر نقطه برآیید!
  • چنانچه مایلید در جریان کتاب‌های تازه نشر نقطه یا به روز شدن صفحات این تارنما قرار گیرید، خواهش می‌کنیم برگه‌ی «تماس با شما» را پر کنید.


Comments are closed