پژوهش‌ها و نوشتارهای زنان

پژوهش‌ها و نوشتارهای زنان

جمهوری اسلامی ایران از بدو شکل‌گیری، اِعمال هنجارها و قوانین زن‌ستیز استوار بر شریعت اسلامی را در دستور کار خود گذاشت تا زنان را از حقوق و جایگاهی که دگرگونی‌های اجتماعی و پیکار دموکراتیکِ بیش از یک سده برای آنها به ارمغان آورده بود، محروم سازد.
از همان آغاز نیز، زنان در برابر این حکومت واپس‌گرایِ دینی ایستادند و برای حفظ و بهبود جایگاه اجتماعی‌شان به تلاش برخاستند. انتظار آنها از انقلاب، تغییر جامعه به سوی اعتلای حقوق انسانی و اصلاح وضعیت زنان بود؛ نه بازگشت به عقب. شعار فراموش‌نشدنی جنبش زنان در اسفند ١٣٥٧ بر علیه حجاب اجباری که جمهوری اسلامی می‌خواست بر زنان تحمیل کند، نمادی از این انتظار برحق زنان ایران است: «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم!».
نشر نقطه، یکی از محورهای کار خود را پژوهش درباره‌ی مسئله‌ی زن، تحول آن در تاریخ معاصر ایران و پیکار دموکراتیک زنان در راه کسب حقوق برابر قرار داده است. انتشار نوشتارهای زنان در عرصه‌های ادبی و هنری نیز از جمله کارهای نشر نقطه بوده است. دست‌اندرکاران نشر نقطه بر این باورند که دستیابی به نظامی سکولار، دموکراتیک و مبتنی بر آزادی‌های عقیدتی، سیاسی، مدنی و نیز عدالت اجتماعی، بدون از میان برداشتن تبعیض جنسیتی، امکان‌پذیر نیست.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 


Comments are closed.