کتاب نقطه شماره ی ۲

$8$16

ویراستار: ناصر مهاجر

پائیز 1997/۱۳۷۶، ۳۹۶ صفحه

توضیح ناشر

کتاب نقطه که دو شماره از آن بین سال‌های ١٣٧٤/١٩٩٥ و ١٣٧٦/١٩٩٧ به ویراستاری ناصر مهاجر به چاپ رسید، از جمله انتشارات نقطه بود.
کتاب نقطه زمينه‌ى انتشار نوشته‌هائى را فراهم می‌‌آورد که در صفحه‌هاى محدود یک فصل‌نامه نمی‌گنجید. در سرسخن شماره‌ی اول کتاب نقطه می‌خوانیم:
««کتاب نقطه» می‌خواهد به مقولات نظری، تاریخ و ادبیات بپردازد: پرسش‌های بنیادینی که جامعه‌ی روشنفکری ما با آن روبروست
– دین و دولت، بافت اقتصادی- اجتماعی، مسئله‌ی ملی و ملیت‌ها، فرهنگ و روانشناسی اجتماعی، مدرنیته، سوسیالیسم، و…
– پیشینه‌ی گروه‌های سیاسی و جریان‌های روشنفکری ایران…
– شعر، داستان، نمایشنامه و نقد ادبی.
«کتاب نقطه» جای نوشته‌هایی است که به دلایل گوناگون در نشریه‌ی «نقطه» نمی‌گنجند. پاره‌ای به این دلیل که بسیار بلندند؛ پاره‌ای به این دلیل که فنی‌اند و کارشناسانه. «کتاب نقطه» گاهنامه‌ایست که بر آنست به تناوب موضوع ویژه‌ای را برگزیند و بیشتر نوشته‌های خود را به آن اختصاص دهد».

Book Description

گزینه خرید

برای افراد, برای کتابخانه‌ها و نهادهای فرهنگی

About the Book

Noghteh Review (No. 2)
Revisiting Kasravi’s murder after fifty years • Ahmad Kasravi, an uncompromising reformer • History and politics • A reflection upon historical cognition • The composition of silence • The psychology of torture • The Iranian revolution, the nation and nationalism • Behind the death of stained walls of prison • The mystery of the garden • A brief encounter • This is your poet • Sui • Dancing in the moonlight • My stone butterflies • The new year’s eve butterfly • Hedayat’s “Hadji Agha” in France • A review of “French Testimony” • Poetry • A man, a woman, a nightmare.