زن، زندگی، آزادی – ویژه‌نامه‌

زن، زندگی، آزادی – ویژه‌نامه‌

enghelab-zanan-matin-mohajer

انقلاب زنان ایران – مهناز متین و ناصر مهاجر

انقلاب زنان ایران

مهناز متین و ناصر مهاجر


مهناز متین و ناصر مهاجر در این نوشته، چند و چون شکل‌گیری جنبش اعتراضی اخیر ایران و ویژگی‌های آن را بررسیده‌اند و زمینه‌ی‌های تاریخی مشارکت گسترده‌ی زنان را در آن به دست داده‌اند. آنها ریشه‌ی جنبش زن، زندگی، آزادی را که پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی سرتاسر ایران را درنوردیده است، در خیزش شش روزه‌ی زنان در اسفند ۱۳۵۷ (“انقلاب اول” زنان ایران) می‌دانند و اعتراض و ایستادگی ۴۳ ساله‌ی زن ایرانی در برابر زن‌ستیزی جمهوری اسلامی.
 • گفتگوی صدای شیکاگو با ناصر مهاجر: ویژه گی های جنبش زن، زندگی، آزادی
  گفتگوی صدای شیکاگو با ناصر مهاجر: ویژه گی های جنبش زن، زندگی، آزادی
 • چند پرسش از ناصر مهاجر درباره‌ی اعدام
  چند پرسش از ناصر مهاجر درباره‌ی اعدام
 • سَرابِ خیال
  سَرابِ خیال
 • مسئله‌ی تکثّر
  مسئله‌ی تکثّر
 • نامه بیداران به کمیسر عالی حقوق بشر و دو گزارش‌گر سازمان ملل برای ماندگاری خاوران
  نامه بیداران به کمیسر عالی حقوق بشر و دو گزارش‌گر سازمان ملل برای ماندگاری خاوران
 • «نه به اعدام»؛ بیانیه جمعی از فرزندان اعدام‌شدگان دهه‌ی شصت
  «نه به اعدام»؛ بیانیه جمعی از فرزندان اعدام‌شدگان دهه‌ی شصت
 • هشت ماه پس از پایداری جنبش زن، زندگی، آزادی؛ «فریب» عفو حکومت و تهدید دستاوردهای حجاب اختیاری زنان
  هشت ماه پس از پایداری جنبش زن، زندگی، آزادی؛ «فریب» عفو حکومت و تهدید دستاوردهای حجاب اختیاری زنان
 • ایده‌ی جمهوری شهروندی
  ایده‌ی جمهوری شهروندی
 • روز جهانی زن در ایران: از دیروز تا امروز ۴۰ سال پس از جنبش تاریخی زنان در اسفند ۵۷
  روز جهانی زن در ایران: از دیروز تا امروز ۴۰ سال پس از جنبش تاریخی زنان در اسفند ۵۷
 • هم‌پیمانیِ بیش از ۵۰۰ خانواده‌ دادخواه و کنشگر مدنی با پیمان دادخواهی
  هم‌پیمانیِ بیش از ۵۰۰ خانواده‌ دادخواه و کنشگر مدنی با پیمان دادخواهی
 • پیمان دادخواهی؛ ۸۲ خانواده و کنشگر دادخواهی
  پیمان دادخواهی؛ ۸۲ خانواده و کنشگر دادخواهی
 • گفتگوی آیدا قجر با ناصر مهاجر و رضا معینی: پنج ماه پایداری جنبش زن، زندگی، آزادی و چرایی «عفو» زندانیان سیاسی
  گفتگوی آیدا قجر با ناصر مهاجر و رضا معینی: پنج ماه پایداری جنبش زن، زندگی، آزادی و چرایی «عفو» زندانیان سیاسی

Comments are closed.