زن، زندگی، آزادی – ویژه‌نامه‌

زن، زندگی، آزادی – ویژه‌نامه‌

enghelab-zanan-matin-mohajer

انقلاب زنان ایران – مهناز متین و ناصر مهاجر

انقلاب زنان ایران

مهناز متین و ناصر مهاجر


مهناز متین و ناصر مهاجر در این نوشته، چند و چون شکل‌گیری جنبش اعتراضی اخیر ایران و ویژگی‌های آن را بررسیده‌اند و زمینه‌ی‌های تاریخی مشارکت گسترده‌ی زنان را در آن به دست داده‌اند. آنها ریشه‌ی جنبش زن، زندگی، آزادی را که پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی سرتاسر ایران را درنوردیده است، در خیزش شش روزه‌ی زنان در اسفند ۱۳۵۷ (“انقلاب اول” زنان ایران) می‌دانند و اعتراض و ایستادگی ۴۳ ساله‌ی زن ایرانی در برابر زن‌ستیزی جمهوری اسلامی.
 • دو سوغاتی در کشکول امام!
  دو سوغاتی در کشکول امام!
 • ایران آینده و پرسش دمکراسی
  ایران آینده و پرسش دمکراسی
 • پایداری در برابر سرکوب، گفت‌وگوی آیدا قجر با ناصر مهاجر و رضا معینی
  پایداری در برابر سرکوب، گفت‌وگوی آیدا قجر با ناصر مهاجر و رضا معینی
 • انقلاب زنان ایران
  انقلاب زنان ایران
 • اسلام سیاسی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و بازپس‌گیری مفهوم انقلاب
  اسلام سیاسی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و بازپس‌گیری مفهوم انقلاب
 • در ایران چه می‌گذرد – جنبش و شرط ژرفایابی آن
  در ایران چه می‌گذرد – جنبش و شرط ژرفایابی آن
 • انقلاب زنان ایران:  مهناز متین و ناصر مهاجر
  انقلاب زنان ایران:  مهناز متین و ناصر مهاجر
 • نظام (بخوان، آقای خامنه ای) هم حق دارد!
  نظام (بخوان، آقای خامنه ای) هم حق دارد!
 • نشان مرگ ژینا بر غرور تحقیر شده­­ من
  نشان مرگ ژینا بر غرور تحقیر شده­­ من

Comments are closed.