زن، زندگی، آزادی – ویژه‌نامه‌

زن، زندگی، آزادی – ویژه‌نامه‌

enghelab-zanan-matin-mohajer

انقلاب زنان ایران – مهناز متین و ناصر مهاجر

انقلاب زنان ایران

مهناز متین و ناصر مهاجر


مهناز متین و ناصر مهاجر در این نوشته، چند و چون شکل‌گیری جنبش اعتراضی اخیر ایران و ویژگی‌های آن را بررسیده‌اند و زمینه‌ی‌های تاریخی مشارکت گسترده‌ی زنان را در آن به دست داده‌اند. آنها ریشه‌ی جنبش زن، زندگی، آزادی را که پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی سرتاسر ایران را درنوردیده است، در خیزش شش روزه‌ی زنان در اسفند ۱۳۵۷ (“انقلاب اول” زنان ایران) می‌دانند و اعتراض و ایستادگی ۴۳ ساله‌ی زن ایرانی در برابر زن‌ستیزی جمهوری اسلامی.
 • روز جهانی زن در ایران: از دیروز تا امروز ۴۰ سال پس از جنبش تاریخی زنان در اسفند ۵۷
  روز جهانی زن در ایران: از دیروز تا امروز ۴۰ سال پس از جنبش تاریخی زنان در اسفند ۵۷
 • هم‌پیمانیِ بیش از ۵۰۰ خانواده‌ دادخواه و کنشگر مدنی با پیمان دادخواهی
  هم‌پیمانیِ بیش از ۵۰۰ خانواده‌ دادخواه و کنشگر مدنی با پیمان دادخواهی
 • پیمان دادخواهی؛ ۸۲ خانواده و کنشگر دادخواهی
  پیمان دادخواهی؛ ۸۲ خانواده و کنشگر دادخواهی
 • گفتگوی آیدا قجر با ناصر مهاجر و رضا معینی: پنج ماه پایداری جنبش زن، زندگی، آزادی و چرایی «عفو» زندانیان سیاسی
  گفتگوی آیدا قجر با ناصر مهاجر و رضا معینی: پنج ماه پایداری جنبش زن، زندگی، آزادی و چرایی «عفو» زندانیان سیاسی
 • کدام میهن؟ کدام پیمان؟
  کدام میهن؟ کدام پیمان؟
 • پایان یک مرحله با دو نتوانستن
  پایان یک مرحله با دو نتوانستن
 • گفتگوی ناصر مهاجر با باقر مؤمنی: عنصر آگاهی در جنبش زن، زندگی، آزادی
  گفتگوی ناصر مهاجر با باقر مؤمنی: عنصر آگاهی در جنبش زن، زندگی، آزادی
 • ایران آینده و پرسش دمکراسی
  ایران آینده و پرسش دمکراسی
 • پایداری در برابر سرکوب، گفت‌وگوی آیدا قجر با ناصر مهاجر و رضا معینی
  پایداری در برابر سرکوب، گفت‌وگوی آیدا قجر با ناصر مهاجر و رضا معینی
 • انقلاب زنان ایران
  انقلاب زنان ایران
 • اسلام سیاسی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و بازپس‌گیری مفهوم انقلاب
  اسلام سیاسی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و بازپس‌گیری مفهوم انقلاب
 • در ایران چه می‌گذرد – جنبش و شرط ژرفایابی آن
  در ایران چه می‌گذرد – جنبش و شرط ژرفایابی آن

Comments are closed.