ویژه‌نامه‌ دادگاه حمید نوری

دادگاه حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت به هنگام کُشتار بزرگ تابستان ۱۳۶۷، از روز سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ (۱۰ اوت ۲۰۲۱) در شهر استکهلم گشوده می‌شود. کیفرخواست دادستانی سوئد وی را متهم به «مباشرت در جنایت جنگی» و«قتل عمد» کرده است. شرکتِ شمار زیادی از زندانیان سیاسی جان‌به‌دربرده‌ی زندان گوهردشت و نیز خانواده‌های جانباختگان در جایگاه شاکی و شاهد این دادگاه و برای روشن شدن بیشتر واقعیت آن کُشتار بزرگ و اجرای عدالت، اهمیت ویژه‌ای به این رویداد بی‌پیشینه می‌دهد. هم از این رو نشر نقطه بر آن است جریان دادگاه را پی‌گیرد و در حد توان خود دستچینی از نوشته‌ها و گفتارهایی را بازتاباند که به درک بهتر آن دوره‌ی تاریخی یاری می‌رساند.

 • نگاهی به روند دادگاه نوری در گفتگو با فعالین دیده بان ایران (ایران تریبونال)
  نگاهی به روند دادگاه نوری در گفتگو با فعالین دیده بان ایران (ایران تریبونال)
 • سخن حسینعلی نیری و حکم حمید عباسی
  سخن حسینعلی نیری و حکم حمید عباسی
 • مصاحبه دیده‌بان ایران با ناصر مهاجر پیرامون حکم دادگاه حمید نوری، ارزیابی از روند دادگاه و نتیجه آن
  مصاحبه دیده‌بان ایران با ناصر مهاجر پیرامون حکم دادگاه حمید نوری، ارزیابی از روند دادگاه و نتیجه آن
 • تیله در اردوی دادخواهان
  تیله در اردوی دادخواهان
 • با عباسی در زندان گوهر دشت
  با عباسی در زندان گوهر دشت
 • دادگاه حمید نوری و دادخواهی: تجربه‌ها و زمینه‌ها
  دادگاه حمید نوری و دادخواهی: تجربه‌ها و زمینه‌ها

Comments are closed.