ویژه‌نامه‌ دادگاه حمید نوری

دادگاه حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت به هنگام کُشتار بزرگ تابستان ۱۳۶۷، از روز سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ (۱۰ اوت ۲۰۲۱) در شهر استکهلم گشوده می‌شود. کیفرخواست دادستانی سوئد وی را متهم به «مباشرت در جنایت جنگی» و«قتل عمد» کرده است. شرکتِ شمار زیادی از زندانیان سیاسی جان‌به‌دربرده‌ی زندان گوهردشت و نیز خانواده‌های جانباختگان در جایگاه شاکی و شاهد این دادگاه و برای روشن شدن بیشتر واقعیت آن کُشتار بزرگ و اجرای عدالت، اهمیت ویژه‌ای به این رویداد بی‌پیشینه می‌دهد. هم از این رو نشر نقطه بر آن است جریان دادگاه را پی‌گیرد و در حد توان خود دستچینی از نوشته‌ها و گفتارهایی را بازتاباند که به درک بهتر آن دوره‌ی تاریخی یاری می‌رساند.

Comments are closed.