تنظیم نظام و مشکل اقتصاد

مهرداد وهابی در وبینار رادیو زمانه مهرداد وهابی، استاد اقتصاد دانشگاه سوربن شمالی، در این وبینار با ارزیابی از شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای و در پرتو اقتصاد سیاسی غارت، به بررسی سنجشگرایانه نقاط قوت و ضعف سناریوهای طراحی شده از سوی رژیم پرداخت و نشان داد چرا از نظر او…

ادامه….

دستمزدی شدن کار خانگی

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی دستمزدی شدن کار خانگی گفتگوی کبوتر ارشدی با مهرداد وهابی ۶ تیر ۱۴۰۰ / ۲۷ ژوئن ۲۰۲۱ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه         در تارنمای رادیو زمانه     در تلگرام نقطه و شما   چنانچه شهادت ناگفته یا…

ادامه….

خوانشی جدید از تاریخ اقتصاد مدرن در ایران از منظر آمیزش حاکمیت و مالکیت

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی خوانشی جدید از تاریخ اقتصاد مدرن در ایراناز منظر آمیزش حاکمیت و مالکیت سخنرانی مهرداد وهابی در وبینار زمانه     گفتار نخست: تاریخ‌نگاری اقتصادی و سرآغاز اقتصاد مدرن در ایران (۲۶ مارس ۲۰۲۱)   گفتار نخست    پرسش و پاسخ      فهرست…

ادامه….

تاریخ در «عصر نهایت‌ها»

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی تاریخ در «عصر نهایت‌ها» گفتگو با اریک هابسبام (۱۹۹٥) مایکل هاناگان- لیز گراند – ناصر مهاجر – بهروز معظمی برگرفته از: تارنمای نقد       در تارنمای نقد   در تلگرام چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این…

ادامه….

تورم و محوریت آن در ایران

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی تورم و محوریت آن در ایران نئولیبرالیسم و موضوع تورم   مهرداد وهابی   برگرفته از: تارنمای رادیو پیام   گفتار نخست: تورم و محوریت آن در ایران (۱ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۲ اوت ۲۰۲۰)     فایل صوتی        …

ادامه….

نئولیبرالیسم و مقابله با تورم

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی نئولیبرالیسم و مقابله با تورم مهرداد وهابی ۲۰ مرداد ۱۳۹۹/ ۱۰ اوت ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای اخبار روز       در تارنمای اخبار روز   در تلگرام نقطه و شما   چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این…

ادامه….

گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم

گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم مهرداد وهابی ۲۵ تیر ۱۳۹۹/ ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای اخبار روز         در تارنمای اخبار روز   در تلگرام نقطه و شما   چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع…

ادامه….

جمهوری اسلامی نظامی بر پایه‌ی فساد و دزدی

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی جمهوری اسلامی نظامی بر پایه‌ی فساد و دزدی گفتگوی رادیو پیام کانادا با مهرداد وهابی پروفسور اقتصاد و پژوهشگر چپ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹/ ۲ ژوئیه ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای رادیو پیام       تارنمای رادیو پیام   در تلگرام نقطه و…

ادامه….

کرونا از نگاهی تاریخی

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی کرونا از نگاهی تاریخی گفتار ناصر مهاجر در وبینار رادیو زمانه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹/ ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه   بخش نخست: کرونا از نگاهی تاریخی بخش دوم: پرسش و پاسخ در تلگرام نقطه و شما   چنانچه شهادت…

ادامه….

دولت غارتگر و توسعه‌ی اقتصادی

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی دولت غارتگر و توسعه‌ی اقتصادی سلسله گفتارهای وبیناری مهرداد وهابی ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ / ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه   <center   دولت غارتگر و توسعه‌ی اقتصادی (در تارنمای رادیو زمانه)     جلسه نخست: طرح بحث    …

ادامه….

چگونه می‌توان یک اقتصاد جنگی را مدیریت کرد؟ کدام اتحاد مقدس؟

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی چگونه می‌توان یک اقتصاد جنگی را مدیریت کرد؟ مهرداد وهابی، فیلیپ باتیفولیر، نیکولا دا سیلوا در تارنمای مدیاپارت (۱۹ مارس ۲۰۲۰) مترجم: سحر باقری ۹ فروردین ۱۳۹۹ / ۲۸ مارس ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه         در تارنمای…

ادامه….

منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران مبتنی بر غارت است

    سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی غارت: منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران گفتگوی آرمین امید با مهرداد وهابی ۵ اسفند ۱۳۹۸ / ۲۴ فوریه ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای آسو         در تارنمای آسو     در تلگرام نقطه و شما   چنانچه شهادت ناگفته…

ادامه….