تنظیم نظام و مشکل اقتصاد

سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی تنظیم نظام و مشکل اقتصاد مهرداد وهابی در وبینار رادیو زمانه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ / ۹ ژوئیه ۲۰۲۱ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه بخش نخست بخش دوم بخش سوم در تارنمای رادیو زمانه          در تلگرام نقطه و شما چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای…

ادامه….

دستمزدی شدن کار خانگی

سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی دستمزدی شدن کار خانگی گفتگوی کبوتر ارشدی با مهرداد وهابی ۶ تیر ۱۴۰۰ / ۲۷ ژوئن ۲۰۲۱ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه در تارنمای رادیو زمانه در تلگرام نقطه و شما چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست…

ادامه….

خوانشی جدید از تاریخ اقتصاد مدرن در ایران از منظر آمیزش حاکمیت و مالکیت

سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی خوانشی جدید از تاریخ اقتصاد مدرن در ایراناز منظر آمیزش حاکمیت و مالکیت سخنرانی مهرداد وهابی در وبینار زمانه گفتار نخست: تاریخ‌نگاری اقتصادی و سرآغاز اقتصاد مدرن در ایران (۲۶ مارس ۲۰۲۱) گفتار نخست    پرسش و پاسخ    فهرست موضوعات          گفتار دوم: دینامیزم اقتصاد مدرن…

ادامه….

تورم و محوریت آن در ایران

سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی تورم و محوریت آن در ایران نئولیبرالیسم و موضوع تورم مهرداد وهابی برگرفته از: تارنمای رادیو پیام گفتار نخست: تورم و محوریت آن در ایران (۱ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۲ اوت ۲۰۲۰) فایل صوتی گفتار دوم: نئولیبرالیسم و موضوع تورم (۴ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۵ اوت…

ادامه….

نئولیبرالیسم و مقابله با تورم

سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی نئولیبرالیسم و مقابله با تورم مهرداد وهابی ۲۰ مرداد ۱۳۹۹/ ۱۰ اوت ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای اخبار روز در تارنمای اخبار روز در تلگرام نقطه و شما چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای…

ادامه….

گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم

سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم مهرداد وهابی ۲۵ تیر ۱۳۹۹/ ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای اخبار روز در تارنمای اخبار روز در تلگرام نقطه و شما چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع…

ادامه….

جمهوری اسلامی نظامی بر پایه‌ی فساد و دزدی

سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی جمهوری اسلامی نظامی بر پایه‌ی فساد و دزدی گفتگوی رادیو پیام کانادا با مهرداد وهابی پروفسور اقتصاد و پژوهشگر چپ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹/ ۲ ژوئیه ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای رادیو پیام تارنمای رادیو پیام در تلگرام نقطه و شما چنانچه شهادت ناگفته یا سند…

ادامه….

کرونا از نگاهی تاریخی

سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی کرونا از نگاهی تاریخی گفتار ناصر مهاجر در وبینار رادیو زمانه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹/ ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه بخش نخست: کرونا از نگاهی تاریخی بخش دوم: پرسش و پاسخ در تلگرام نقطه و شما چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای…

ادامه….

چگونه می‌توان یک اقتصاد جنگی را مدیریت کرد؟ کدام اتحاد مقدس؟

سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی چگونه می‌توان یک اقتصاد جنگی را مدیریت کرد؟ مهرداد وهابی، فیلیپ باتیفولیر، نیکولا دا سیلوا در تارنمای مدیاپارت (۱۹ مارس ۲۰۲۰) مترجم: سحر باقری ۹ فروردین ۱۳۹۹ / ۲۸ مارس ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه در تارنمای رادیو زمانه در تلگرام نقطه و…

ادامه….

منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران مبتنی بر غارت است

سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی غارت: منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران گفتگوی آرمین امید با مهرداد وهابی ۵ اسفند ۱۳۹۸ / ۲۴ فوریه ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای آسو در تارنمای آسو در تلگرام نقطه و شما چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در…

ادامه….