درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم

گفتگوی اخبار روز با مهرداد وهابی و ناصر مهاجر

چهارشنبه، ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹

لینک به این گفتگو  

برگرفته از: تارنمای اخبار روز


در تلگرام   چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.Comments are closed.