درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم

 

گفتگوی اخبار روز با مهرداد وهابی و ناصر مهاجر

چهارشنبه، ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹

لینک به این گفتگو  

برگرفته از: تارنمای اخبار روز

 

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


 

Comments are closed