تنظیم نظام و مشکل اقتصاد

مهرداد وهابی در وبینار رادیو زمانه


مهرداد وهابی، استاد اقتصاد دانشگاه سوربن شمالی، در این وبینار با ارزیابی از شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای و در پرتو اقتصاد سیاسی غارت، به بررسی سنجشگرایانه نقاط قوت و ضعف سناریوهای طراحی شده از سوی رژیم پرداخت و نشان داد چرا از نظر او خروج از بن‌بست اقتصادی کنونی در گرو یک تحول بنیادین نهادی-اقتصادی و یا یک انقلاب اجتماعی‌ است.
ولی فقیه از تنظیم نظام و مشکل اقتصاد سخن می‌گوید و بر اهمیت تولید اصرار دارد. آیا افزایش تولید و رشد اقتصادی در پرتو ازسرگیری مذاکرات برجام و ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) میسر است؟ آیا می‌توان انتظار کاهش نرخ تورم، افزایش اشتغال و بهبود سطح رفاه اجتماعی را در چشم انداز پیش رو داشت؟ به بیان دیگر، آیا می‌توان‌ انتظار داشت که پس از شکست دولت «تدبیر و امید» و تعویض آن با یک دولت «حزب اللهی جوان و مقتدر» به مدد مهندسی انتخابات به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی دست یافت؟

برخی اين چشم انداز را محتمل می پندارند و بر این باورند که برنامه اقتصادی ابراهیم رئیسی در صورت موفقیت مذاکرات برجام، با درپیش گرفتن نئولیبرالیسم اقتصادی، سیاست خصوصی‌سازی، و مقررات زدایی قادر است به انباشت سرمایه، ظرفیت گسترش تولید و ایجاد شغل بیانجامد.

برای خواندن متن کامل کليک کنيد
برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه
۱۸ تیر ۱۴۰۰ / ۹ ژوئیه ۲۰۲۱

Comments are closed.