تنظیم نظام و مشکل اقتصاد

تنظیم نظام و مشکل اقتصاد

مهرداد وهابی در وبینار رادیو زمانه

۱۸ تیر ۱۴۰۰ / ۹ ژوئیه ۲۰۲۱

برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.