نئولیبرالیسم و مقابله با تورم

 

 

نئولیبرالیسم و مقابله با تورم

مهرداد وهابی

۲۰ مرداد ۱۳۹۹/ ۱۰ اوت ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای اخبار روز

 

 

 

در تارنمای اخبار روز

 

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.