کرونا از نگاهی تاریخی


 
کرونا از نگاهی تاریخی

گفتارناصر مهاجر در وبینار رادیو زمانه

چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹/ ۱۵ آوریل ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه
بخش نخست: کرونا از نگاهی تاریخی  
بخش دوم: پرسش و پاسخ   

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.Comments are closed.