کرونا از نگاهی تاریخی

کرونا از نگاهی تاریخی

گفتار ناصر مهاجر در وبینار رادیو زمانه

۲۷ فروردین ۱۳۹۹/ ۱۵ آوریل ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

بخش نخست: کرونا از نگاهی تاریخی

بخش دوم: پرسش و پاسخ

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.