ویژه‌ی نوشته‌ها و واکنش‌ها پیرامون انتشار «راهی دیگر»

پس از پراکنده‌شدن مرور خانم شیدا نبوی بر «راهی دیگر» موجی از واکنش به آن نوشته و نیز نوشته‌های دیگر برخاست که ما را بر آن داشت پرونده‌ی ویژه‌ای در پیوند با «راهی دیگر» بگشاییم. اینک آن پرونده.

چون دوست دشمن است، شکایت کجا برم؟
ناصر مهاجر
برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

راهی به خانه‌ی دوست!
رقیه دانشگری
برگرفته از: تارنمای اخبار روز

یادداشتی کوتاه بر جدلی پرهیاهو
حمید نوذری
برگرفته از: تارنمای اخبار روز

این تبعید لعنتی
هومن آذرکلاه
برگرفته از: تارنمای عصرنو

آبگوشت گربه
سعید یوسف
برگرفته از: تارنمای اخبار روز

تخریب و تخطئه تا کجا؟ در حاشیه‌ی شبه نقدی بر کتاب راهی دیگر
تورج اتابکی و ناصر مهاجر
برگرفته از: تارنمای اخبار روز

خانم شیدا نبوی! راه به واقعیت و انصاف است
بنفشه مسعودی
برگرفته از: تارنمای عصرنو

مسئولیت در روایت‌گری
پاسخ به شیدا نبوی
ناهید قاجار
برگرفته از: تارنمای عصرنو

« راهی دیگر »، به کجا؟
سرور علی محمدی
برگرفته از: تارنمای عصرنو

« راهی دیگر »، به کجا؟
شیدا نبوی
برگرفته از: تارنمای اخبار روز

Comments are closed.