ویژه‌ی انتشار «صداهای یک کشتار»

 

 

 

ویژه‌ی انتشار کتاب «صداهای یک کشتار»
(به‌زبان انگلیسی)

 

 

اکنون حجت‌الاسلام رئیسی، موسوم به حجت‌الاسلامِ آدمکش، در یک انتصاب فرمایشی به ریاست این جمهوری جنایتکار گمارده شده است: چه برگماری مناسبی!

نام او بارها در این کتاب به عنوان یکی از سه عضو کمیسیون مرگ، که نزدیک به پنج هزار نفر را در سال ۱۳۶۷ به طناب دار سپرد، آمده است.

 

 

 

 

 

شناسایی، بررسی و گفتگو پیرامون انتشار کتاب «صداهای یک کشتار»

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

 

Comments are closed.