ویژه‌ی انتشار «صداهای یک کشتار»

اکنون حجت‌الاسلام رئیسی، موسوم به حجت‌الاسلامِ آدمکش، در یک انتصاب فرمایشی به ریاست این جمهوری جنایتکار گمارده شده است: چه برگماری مناسبی!

نام او بارها در این کتاب به عنوان یکی از سه عضو کمیسیون مرگ، که نزدیک به پنج هزار نفر را در سال ۱۳۶۷ به طناب دار سپرد، آمده است.

 • درباره‌ی کتاب «بر بال‌های آرزو»
 • آنکه گفت آری، آنکه گفت نه
 • چهار دهه دادخواهی؛ کشتار‌‌های دهه ۶۰ فراموش نمی‌شوند
 • کشتار تابستان ۶٧ در ایران، از جنایت‌های بزرگ ربع آخر قرن بیستم در جهان
 • مصاحبه‌ی حسن اعتمادی با ناصر مهاجر و دکتر منصور فرهنگ
 • کشتار بزرگ ۱۳۶۷، دانسته‌ها و ندانسته‌ها
 • «صداهای یک کشتار»؛ پژواک صدای قربانیان اعدام‌های سال ۶۷
 • «صداهای یک کشتار جمعی»
 • “صداهای یک کشتار”، امکان تسریع روند دادخواهی
 • داستان‌های ناگفته زندگی و مرگ در ایران
 • «صداهای کٌشتار»، تلاشی شایسته برای شنیدن دادخواهی در جهان

Comments are closed.