کشتار تابستان ۶٧ در ایران، از جنایت‌های بزرگ ربع آخر قرن بیستم در جهان

گفتگوی احسان منوچهری با ناصر مهاجر

درباره‌ی کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»


۱۱ آذر ۱۳۹۹/ ۱ دسامبر ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای rfi

Comments are closed.