چهار دهه دادخواهی؛ کشتار‌‌های دهه ۶۰ فراموش نمی‌شوند

 

 

چهار دهه دادخواهی؛ کشتار‌‌های دهه ۶۰ فراموش نمی‌شوند

گفتگوی جواد عباسی توللی با شکوفه سخی

به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»

۱۵ دی ۱۳۹۹/ ۴ ژانویه ۲۰۲۱ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

 

 

 

 

در تارنمای رادیو زمانه

 

برای دریافت کتاب 
 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

 

Comments are closed.