نگاهی به روند دادگاه نوری در گفتگو با فعالین دیده بان ایران (ایران تریبونال)

jokar-ravand-dadgah-nouri

نگاهی به روند دادگاه نوری در گفتگو با فعالین دیده بان ایران (ایران تریبونال) فتان جوکار فتان جوکار: از نظر من دادخواهی باید چتر فراگیری شود برای همه کسانی که به آزادی و داد در ایران می اندیشند. دستاورد دادگاه حمید نوری، پرده برداشتن از کشتار در زندان های جمهوری…

ادامه….

ناصر رحمانی نژاد؛ تئاتر ایران در تبعید به سیاق امنیتی‌ها

Rahmaninejad_sahneh

تئاتر ایران در تبعید به سیاق امنیتی‌ها ناصر رحمانی نژاد جلوی دانشگاه تهران هستم. هنور بوی باروت به مشام می‌رسد. انگار در یکی از خیابان‌های نزدیک، صدای گلوله‌ی سربازان که امروز گل سرخ میخک لوله‌های تفنگ‌های‌شان را آراسته به گوش می‌رسد… به داخل پارک بلوار کشیده می‌شوم. از گوشه‌ای صداهایی…

ادامه….

سخن حسینعلی نیری و حکم حمید عباسی

م. دانش به باور من، پروسه‌ی دادگاه دادیار عباسی، بازخوانی دستِ آورد بشری بود. آن، بدین معنا که: باید تک تک آدم‌ها در هر جامعه‌ای از جوامع بشری، موظف به رعایت حقوق دیگران و مسئول کردار خود باشد. پس برای مصون ماندن جوامع بشری از آسیب‌ها، باید مقرراتی وجود داشته…

ادامه….

معمای هویدا: زندگی‌نامه سیاسی و مسئولیت روشنفکری

afshin_matine_zamaneh

افشین متین عسگری برگردان به فارسی: حمیدرضا یوسفی معمای هویدا نوشته عباس میلانی در حالی که شایستگی‌های زیادی دارد، اما در نهایت اثری ناامیدکننده و گمراه کننده است؛ چراکه میلانی مقادیر زیادی از تعصب و جانبداری سیاسی را در بازسازی تاریخی خود به‌کار برده است… نوشتن زندگینامه سیاسی و زندگینامه…

ادامه….

برگی از تاریخ دادخواهی: ماجرای کاروانسرا سنگی (آذر ۱۳۵۶)

برگی از تاریخ برگی از تاریخ دادخواهی: ماجرای کاروانسرا سنگی (آذر ۱۳۵۶) ناصر مهاجر آبان ۱۴۰۰ / نوامبر ۲۰۲۱ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه در تارنمای رادیو زمانه          در تلگرام نقطه و شما چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای…

ادامه….

نگاهی به زندگی سیاسی و فکری خسرو روزبه

برگی از تاریخ نگاهی به زندگی سیاسی و فکری خسرو روزبه به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران سیاوش رنجبر دائمی و ناصر مهاجر ۲۹ مهر ۱۴۰۰ / ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه در تارنمای رادیو زمانه          در تلگرام نقطه و شما چنانچه شهادت ناگفته یا…

ادامه….

خسرو روزبه: ناهمساز و اندیشمند

برگی از تاریخ خسرو روزبه: ناهمساز و اندیشمند ناصر مهاجر ـ سیاوش رنجبر دائمی ۲۳ مهر ۱۴۰۰ / ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه در تارنمای رادیو زمانه          در تلگرام نقطه و شما چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که…

ادامه….

«امام ملت؟» یا «تمام ملت»

برگی از تاریخ «امام ملت؟» یا «تمام ملت» ناصر رحیم‌خانی ۳۰ تیر ۱۴۰۰ / ۲۷ ژوييه ۲۰۲۱ برگرفته از: تارنمای عصرنو در تارنمای عصرنو در تلگرام نقطه و شما چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما…

ادامه….

بررسی رویداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

برگی از تاریخ بررسی رویداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، چرایی و پیامدهای آن فرزین ایران‌فر در گفتگو با ناصر مهاجر – مسعود نقره‌کار تاریخ پخش برنامه: ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ / ۸ ژوئن ۲۰۱۳ برگرفته از: تارنمای رادیو همبستگی در تلگرام نقطه و شما چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند…

ادامه….

کنفرانس حزب توده ایران در هشتاد سالگی

برگی از تاریخ کنفرانس حزب توده ایران در هشتاد سالگی حزب توده‌ی ایران به عنوان یک جنبش اجتماعی (۱۳۳۲-۱۳۲۰) انستیتو مطالعاتی ایران دانشگاه سنت اندرز ۲۹ مارس ۲۰۲۱ – ۱ آوریل ۲۰۲۱ برگرفته از: تارنمای اخبار روز حزب توده در داوری پژوهندگان تاریخ میزگرد افتتاحیه کنفرانس“حزب توده ایران در هشتاد…

ادامه….