کشتار بزرگ ۱۳۶۷، دانسته‌ها و ندانسته‌ها

کشتار بزرگ ۱۳۶۷، دانسته‌ها و ندانسته‌ها
با ناصر مهاجر
در نشست زوم
کانون کتاب تورنتو
یکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ (۲۵ آبان ۱۳۹۹)

به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»

Comments are closed.