دانسته‌ها و ندانسته‌ها


در یوتوب Smiley face

برای دریافت کتاب

کشتار بزرگ ۱۳۶۷، دانسته‌ها و ندانسته‌ها


با ناصر مهاجر

در نشست کانون کتاب تورنتو در زوم، یکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰

به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»
گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر

۲۵ آبان ۱۳۹۹/ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.Comments are closed.