صداهای کشتاربرای دریافت کتاب  

«صداهای کٌشتار»

تلاشی شایسته برای شنیدن دادخواهی در جهان


معرفی کتاب Voices of a Massacre گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر


رضا معینی

۱۶ مرداد ۱۳۹۹/ ۶ اوت ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای بیداران

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.