«صداهای کٌشتار»، تلاشی شایسته برای شنیدن دادخواهی در جهان

رضا معینی

معرفی کتاب Voices of a Massacre گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر

۱۶ مرداد ۱۳۹۹/ ۶ اوت ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای زمانه

Comments are closed.