صداهای یک کشتار؛ پژواک صدای قربانیان اعدام‌های سال ۶۷


برای دریافت کتاب  

«صداهای یک کشتار»؛ پژواک صدای قربانیان اعدام‌های سال ۶۷

جمشید فاروقی


درباره‌ی کتاب Voices of a Massacre گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر

۶ آذر ۱۳۹۹/ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای دویچه وله فارسی

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.