صداهای یک کشتار؛ پژواک صدای قربانیان اعدام‌های سال ۶۷

 

 

«صداهای یک کشتار»؛ پژواک صدای قربانیان اعدام‌های سال ۶۷

جمشید فاروقی

به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»

۶ آذر ۱۳۹۹/ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای دویچه وله فارسی

 

 

 

 

در تارنمای دویچه وله فارسی

 

برای دریافت کتاب 
 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

 

Comments are closed.