داستان‌های ناگفتهبرای دریافت کتاب  

داستان‌های ناگفته

زندگی و مرگ در ایران


درباره‌ی کتاب Voices of a Massacre


گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر

۲۳ مرداد ۱۳۹۹/ ۱۳ اوت ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.