داستان‌های ناگفته
زندگی و مرگ در ایران
گفتگو با ناصر مهاجر، گردآورنده و ویراستار

کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»

داستان‌های ناگفته زندگی و مرگ در ایران – گفت‌وگو با ناصر مهاجر
منتشر شد به زبان انگلیسی: «صداهای یک کشتار جمعی»، مجموعه مقاله، گردآوری و تدوین از ناصر مهاجر. کتابی درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷

منتشر شد به زبان انگلیسی: «صداهای یک کشتار جمعی»، مجموعه مقاله با عنوان فرعی «روایت‌ها و داستان‌های ناگفته‌ از زندگی و مرگ در ایران سال ۱۳۶۷»، گردآوری و تدوین از ناصر مهاجر. کتابی درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
Voices of a Massacre: Untold Stories of Life and Death in Iran, 1988. Compiled and edited by NASSER MOHAJER, Foreword by Angela Davis. Oneworld 2020

کتاب، علیه فراموشی است و برای گفتن داستان‌های ناگفته زندگی و مرگ در ایران، اینک برای انگلیسی‌زبانان.
کتاب «صداهای یک کشتار جمعی» حاصل تلاش ۱۰ ساله ناصر مهاجر است.
ناصر مهاجر، پژوهشگر تاریخ معاصر است. کتاب‌هایی که تألیف کرده، از آثار ممتاز مرجع در زمینه جنبش زنان، جنبش چپ، مهاجرت و تاریخ‌نگاری زندان به شمار می‌آیند.
مقدمه کتاب را آنجلا دیویس، فعال سیاسی چپ و از مدافعان سرشناس حقوق کارگران، زنان، سیاه‌پوستان و مهاجران در آمریکا نوشته است.


برای خواندن متن کامل این نوشته، کلیک کنید:

برگرفته از: رادیو زمانه
۲۳ مرداد ۱۳۹۹/ ۱۳ اوت ۲۰۲۰

Noghteh.org © 1998-2023. All rights reserved. Web design: Homayoun Makoui