“صداهای یک کشتار”، امکان تسریع روند دادخواهی


  

برای دریافت کتاب  

«صداهای یک کشتار»، امکان تسریع روند دادخواهی

گفتگوی ربیع نیکو با ناصر مهاجر


درباره‌ی کتاب Voices of a Massacre گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر

۱۲ مهر ۱۳۹۹/ ۳ اکتبر ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای رادیو همبستگی

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.