“صداهای یک کشتار”، امکان تسریع روند دادخواهی

 

 

«صداهای یک کشتار»، امکان تسریع روند دادخواهی

گفتگوی ربیع نیکو با ناصر مهاجر

 

درباره‌ی کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»

 

۱۲ مهر ۱۳۹۹/ ۳ اکتبر ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای رادیو همبستگی

 

 


برای دریافت کتاب 
 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

 

Comments are closed.