گفتگوی هما سرشار با ناصر مهاجر

 

 

گفتگوی هما سرشار با ناصر مهاجر

در برنامه‌ی رادیویی صبحانه با هما سرشار

درباره‌ی کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»

گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر

۱۸ بهمن ۱۳۹۹/ ۶ فوریه ۲۰۲۱

 

 

 

برای دریافت کتاب 
 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

 

Comments are closed.