مصاحبه‌ی حسن اعتمادی با ناصر مهاجر و دکتر منصور فرهنگ

مصاحبه‌ی حسن اعتمادی با

ناصر مهاجر و دکتر منصور فرهنگ

به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»

۲۷ آبان ۱۳۹۹/ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای شبکه اندیشه


در یوتوب Smiley face

برای دریافت کتاب

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 


Comments are closed.