مصاحبه‌ی حسن اعتمادی با ناصر مهاجر و دکتر منصور فرهنگدر تارنمای شبکه اندیشه

برای دریافت کتاب  

مصاحبه‌ی حسن اعتمادی با
ناصر مهاجر و دکتر منصور فرهنگ

به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»
گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر

۲۷ آبان ۱۳۹۹/ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای شبکه اندیشه

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.