مصاحبه‌ی حسن اعتمادی با ناصر مهاجر و دکتر منصور فرهنگ


در یوتوب Smiley face

برای دریافت کتاب

مصاحبه‌ی حسن اعتمادی با


ناصر مهاجر و دکتر منصور فرهنگ


به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»
گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر

۲۷ آبان ۱۳۹۹/ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای شبکه اندیشه

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.Comments are closed.