مصاحبه‌ی حسن اعتمادی با
ناصر مهاجر و دکتر منصور فرهنگ
به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»


۲۷ آبان ۱۳۹۹/ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای شبکه اندیشه

Noghteh.org © 1998-2023. All rights reserved. Web design: Homayoun Makoui