آنکه گفت آری، آنکه گفت نه

 

 

آنکه گفت آری، آنکه گفت نه!

نگاهی به کتاب «صداهای آن کشتار» به کوششِ ناصرمهاجر

منصوره شجاعی

۳ بهمن ۱۳۹۹/ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱ برگرفته از: تارنمای آسو

 

 

 

 

در تارنمای آسو

 

برای دریافت کتاب 
 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

 

Comments are closed.