«صداهای یک کشتار جمعی»


برای دریافت کتاب  

«صداهای یک کشتار جمعی» راه دادخواهی را به مجامع بین‌المللی باز می‌کند

گفتگو با ایرج مصداقی


درباره‌ی کتاب Voices of a Massacre گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر

۳۰ مهر ۱۳۹۹/ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.