مهرداد وهابی، فیلیپ باتیفولیر، نیکولا دا سیلوا
چگونه می‌توان یک اقتصاد جنگی را مدیریت کرد؟
کدام اتحاد مقدس؟

مترجم: سحر باقری
۱۹ مارس۲۰۲۰، مدیاپارت


مقدمه مترجم: «متن پیش رو در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۰ به زبان فرانسه در وب سایت مدیاپارت[۱] انتشار یافته است. با توجه به عالم گیرشدن (پاندمیک) بیماری کرونا و تبدیل شدن آن به اصلی ترین مساله روز مردم در اغلب کشورهای جهان و محافل مختلف علمی و پژوهشی، و نظر به اهمیت نحوه ی مواجه دولت ها با این مساله که می رود تبدیل به یک بحران جدی برای اقتصاد و سیاست در سطح جهانی شود، آگاهی از تجربه دیگر کشورها به رغم وجود تمایزهای غیر قابل انکار میان آنها راهگشاست. چراکه جهانی شدن و درهم تنیدگی سیاست و اقتصاد، در سطح کلی شباهت هایی را در نحوه ی مدیریت این بحران توسط دولت ها ایجاد میکند. در این نوشتار نحوه ی مواجه ی دولت فرانسه با بحران کوید ۱۹ به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است. این متن دربردارنده ی ایده هایی است که در سطح کلی میتواند روشنگری هایی در ارتباط با نسبت میان دولت و اقتصاد در وضعیت بحران ارائه کند. از این رو ترجمه فارسی آن برای درک رابطه اقتصاد و دولت در ایران نیز میتواند مفید واقع شود.»

تغییر وضعیت به سمت یک «اقتصاد جنگی» برای مقابله با پیامدهای بهداشتی و اقتصادی ویروس کوید۱۹ ضروری به نظر می‌رسد. با این وجود، نیکولا دا سیلوا، فیلیپ باتیفولیر و مهرداد وهابی اعضای مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه سوربن شمالی، به تحلیل این مساله می‌پردازند که چرا باید نسبت به دولتی کردن و اتحاد مقدس که تهدیدی برای دموکراسی به شمار می‌روند هوشیار بود.

بحران کوید ۱۹ جامعه ما را به سمت اقتصاد جنگی سوق می‌دهد. اقتصاد جنگی لزوما اقتصاد زمان جنگ نیست. جنگ از دلایلی است که تغییر ناگهانی در عملکرد جامعه را توجیه می‌کند. این شکل از تغییر همان چیزی است که ما در روزهای آتی در نتیجه پاندمی کوید ۱۹ تجربه خواهیم کرد.


برای خواندن متن کامل این نوشته، کلیک کنید:

برگرفته از: عصرنو
Sat 28 03 2020

Noghteh.org © 1998-2023. All rights reserved. Web design: Homayoun Makoui