چگونه می‌توان یک اقتصاد جنگی را مدیریت کرد؟ کدام اتحاد مقدس؟


چگونه می‌توان یک اقتصاد جنگی را مدیریت کرد؟

مهرداد وهابی، فیلیپ باتیفولیر، نیکولا دا سیلوا

مترجم: سحر باقری

۱۹ مارس۲۰۲۰، مدیاپارت
برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه
 در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.Comments are closed.