پیرامون مفهوم نئولیبرالیسم

 

 

پیرامون مفهوم نئولیبرالیسم

گفتگوی سعید افشار از تلویزیون برابری با مهرداد وهابی

۲۰ آذر ۱۳۹۸ / ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ برگرفته از: تلویزیون برابری

 


 

 

در تارنمای تلویزیون برابری Smiley face

 


 

فایل صوتی

 

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.