سرمایه‌داری سیاسی در ایران

 

سخنرانی مهرداد وهابی

در انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه

 
لینک به این سخنرانی
 
 

در تلگرام   

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.Comments are closed.