سرمایه‌داری سیاسی در ایران

 

 

سرمایه‌داری سیاسی در ایران

سخنرانی مهرداد وهابی

در انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه

۲۳ آبان ۱۳۹۷ / ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸

 

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.