دولت غارتگر و توسعه‌ی اقتصادی

 

 

دولت غارتگر و توسعه‌ی اقتصادی

سلسله گفتارهای وبیناری مهرداد وهابی

۲۲ فروردین ۱۳۹۹ / ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

 

<center

 

دولت غارتگر و توسعه‌ی اقتصادی
(در تارنمای رادیو زمانه)

 

 

جلسه نخست: طرح بحث

 

 

جلسه دوم: اقتصاد سیاسی و موضوع غارت

 

 

جلسه سوم: بررسی موضوع غارت از منظر پندار عقلانیت بازار

 

 

جلسه چهارم: اشکال غارت در ایران

 

 

جلسه پنجم: دو نگرش درباره دولت

 

 

جلسه ششم: رابطه غارت و محفاظت در دو بینش درباره دولت و موضوع تصاحب

 

 

جلسه هفتم: عوامل تصاحب‌پذیری و تئوری دوگانه ارزش

 

 

جلسه هشتم: عوامل تحرک، طبقه‌بندی دارایی‌ها و دو نوع دولت غارتگر

 

 

جلسه نهم: غارت، انباشت سرمایه، و اقتصاد سیاسی فرار: دو نمونه

 

 

جلسه دهم: دولت رفاه غارتگر و کلام پایانی

 

 

 

گفت‌وگوی وبیناری مهرداد وهابی و پرویز صداقت

 

 

جلسه نخست: تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی

 

 

جلسه دوم: اقتصاد ایران امروز

 

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.