منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران مبتنی بر غارت است

 

 

غارت: منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران

گفتگوی آرمین امید با مهرداد وهابی

۵ اسفند ۱۳۹۸ / ۲۴ فوریه ۲۰۲۰ برگرفته از: تارنمای آسو

 

 

 

 

در تارنمای آسو

 

 

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.