خوانشی جدید از تاریخ اقتصاد مدرن در ایران از منظر آمیزش حاکمیت و مالکیت

 

 

خوانشی جدید از تاریخ اقتصاد مدرن در ایراناز منظر آمیزش حاکمیت و مالکیت

سخنرانی مهرداد وهابی

در وبینار زمانه

 

 

گفتار نخست: تاریخ‌نگاری اقتصادی و سرآغاز اقتصاد مدرن در ایران
(۲۶ مارس ۲۰۲۱)

 


Smiley face

گفتار نخست   Smiley face


پرسش و پاسخ   Smiley face


 

فهرست موضوعات         Smiley face

 

 

گفتار دوم: دینامیزم اقتصاد مدرن در ایران، از کومپانی خانگی تا شرکتهای سیاسی
(۲ آوریل ۲۰۲۱)

 


Smiley face

گفتار دوم   Smiley face


مثلث سرمایه‌داری: بازار جهانی، سرمایه‌داری سیاسی و سرمایه‌داری بازار


پرسش و پاسخ   Smiley face


 

فهرست موضوعات         Smiley face

 

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.